మరపురాని మనీషి – పుస్తక సమీక్ష, పుస్తకం.నెట్, 9 Feb. 2023

* * *                                                 20వ శతాబ్దపు తెలుగు తేజోమూర్తుల అపురూప జీవిత చిత్రాలు                                                                  తిరుమల రామచంద్ర ప్రకృతి అందించిన భౌగోళికమైన ప్రత్యేకతలతో ఒక ప్రాంతం సహజంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది. భౌతికమైన అసిత్వాన్ని దాటి తనదైన భాషా, సంస్కృతుల్నిపెంపొందించుకుని క్రమక్రమంగా ఒక విశిష్టమైన గుర్తింపును తెచ్చుకుంటుంది. ఆ విశిష్టతకు కారణమైన ఎందరో మహానుభావుల కృషి, త్యాగాలు ఒక అపురూపమైన వారసత్వాన్ని భావితరాలకి అందిస్తాయి.   ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పుస్తకం ఇలాటి అపురూపమైన …

Continue reading మరపురాని మనీషి – పుస్తక సమీక్ష, పుస్తకం.నెట్, 9 Feb. 2023