నందు – గూడెం చెప్పిన కథలు

* * * ఆ రోజు స్కూల్లో నందు హోమ్ వర్క్ చెయ్యలేదని చెప్పగానే అసహనాన్ని అణుచుకోలేక పోయేను. చదివే పిల్లవాడు కూడా మిగిలిన వాళ్లతో చేరి చదువు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడన్న బాధ, పిల్లలని సరిగా మలుచుకోలేక పోతున్నానన్న ఉక్రోషం ఒక్కసారి నన్నువివశను చేసేయి. వాడిమీద గట్టిగా విసుక్కున్నాను. మరునాడు క్లాసుకే రావద్దన్నాను. పెద్దవాళ్లని తీసుకొస్తేనే రానిస్తానని చెప్పేను. వాడు బిక్కమొహం పెట్టి నిలబడిపోయేడు . జవాబు చెప్పలేదు . మరునాడు ఒక్కడే వచ్చేడు. పెద్దవాళ్లు పనిలోకి …

Continue reading నందు – గూడెం చెప్పిన కథలు