ఒక హిజ్రా ఆత్మకథ – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Nov, 2020, ప్రతిలిపి సమీక్షణం పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన సమీక్ష, Mar.2021

* * *                                  నిజం చెప్తున్నా , ఒక హిజ్రా ఆత్మకథ - ఎ. రేవతి, తెలుగుః పి. సత్యవతి                                  “మనం తరచుగా హక్కుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అయితే సమాజపు అంచులలో బతికేవారికి ఈ హక్కులు అందుబాటులో ఉన్నాయా?” అంటూ ఆత్మకథ చెబుతున్న ఎ. రేవతి తన ముందుమాటలో సూటిగా అడిగారు. ఎంతో నిజాయితీగా తను పడిన శారీరక, మానసిక అవమానాలను, బాధలను, తనలాటివారు ఎదుర్కొంటున్న వివక్షను కళ్లకు కట్టినట్టు రాసిన రేవతి అభినందనీయురాలు. …

Continue reading ఒక హిజ్రా ఆత్మకథ – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Nov, 2020, ప్రతిలిపి సమీక్షణం పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన సమీక్ష, Mar.2021