బాధ్యతాయుత క్యాబ్ డ్రైవర్లు

* * * కాళ్లల్లో చక్రాలు ఉన్నాయేమో అన్నట్టు ప్రతి నాలుగు నెలలకీ ఒకసారి రైలెక్కి దేశం మీదకి వెళ్లిరావటం అలవాటైపోయిందీ మధ్య. రేపు మనది కాదు కదా అన్నవాస్తవం వెన్ను తడుతున్నట్టూంది. దాని తాలూకూ అభద్రత మొదలైనట్టుంది లోపల్లోపలెక్కడో. మన దేశం వైరుధ్యాలపుట్ట అని తెలిసున్నదే. ముఖాలు ఏప్రాంతాల వారివైనా కొద్దో గొప్పో తేడాలతో మనవాళ్లే అని చెప్పుకోగలం. మన వాళ్లు అంటే మనదేశ ప్రజలని మాత్రమేనండీ, కులాలు, మతాలు కావుసుమా. ఈ వైరుధ్యాల మధ్య …

Continue reading బాధ్యతాయుత క్యాబ్ డ్రైవర్లు