ప్రియ శరణార్థీ! నా జీవితం ఇలా నడవనీ…- కవిత్వం (అనువాదం) – సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్, 15 Dec.2022

* * *   నన్నల్లుకున్న వెచ్చని కార్డిగన్, మెత్తని నా అరచేతుల మధ్య పొగలు కక్కే ‘లికరస్’ టీ……… పౌర హక్కుల్ని పగటికలలుగా కనేందుకు ఈ నేపథ్యం సహజంగా లేదూ? నువ్వూ, నేనూ పంచుకున్న ఆకాశం కప్పు క్రింద, నా గది కిటికీ లో నీ వైపు నుంచి తళుక్కుమంటూ నడిచొస్తున్న నక్షత్రాలు! కానీ, దైన్యంతో అలసిన నీ ముఖంలోని కన్నీరు మాత్రం ఈ నేల మీద అగోచరంగానే ఉంది. తల మీద కప్పుకోసం నువ్వు పేర్చుకుంటున్న …

Continue reading ప్రియ శరణార్థీ! నా జీవితం ఇలా నడవనీ…- కవిత్వం (అనువాదం) – సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్, 15 Dec.2022