భారత దేశ పక్షాన | The Case For India By Will Durant | Book Launch By Hon’ble Vice President Of India

https://youtu.be/KXEMEIuCsvs   For more details, here are the event details. CLICK HERE. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ VIDEO Credit: Channel: I&PR DEIE VIJAYAWADA Video: Hon'ble Vice President of India M.Venkaiah Naidu Garu Launching the Telugu Translation of Book "Case For India" at Swarna Bharathi Trust, Atkuru on 02-03-2022 News Article Related To Event: https://www.thehansindia.com/andhra-pradesh/every-stranded-indian-in-ukraine-will-be-brought-back-vice-president-731590?infinitescroll=1 For more stories, …

Continue reading భారత దేశ పక్షాన | The Case For India By Will Durant | Book Launch By Hon’ble Vice President Of India

భారతదేశం పక్షాన – పుస్తకావిష్కరణ, 2nd March, 2022

* * *                                                        వేదికపైనున్న భారత ఉపరాష్ట్రపతి గౌరవనీయులు శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్వ ఉపసభాపతి శ్రీ మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ గారికి, సిద్ధార్థ అకాడెమీ అధ్యక్షులు శ్రీ డా. సి. నాగేశ్వరరావు గారికి, సభలోని పెద్దలందరికీ నమస్కారములు.                                మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా జరుపుకుంటున్న అమృతోత్సవ సమయంలో దేశ స్వతంత్రపోరాటం గురించి, ఆనాటి భారతీయుల నిస్వార్థ త్యాగాల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామన్నది సంతోషం …

Continue reading భారతదేశం పక్షాన – పుస్తకావిష్కరణ, 2nd March, 2022

Delhi to Haridwar – Last Part – Muse India the literary ejournal, 24 Jul. 2021

* * * YOUR SPACE Narrative                                                                       “Did you see that baby and her laughter? That laughter is not touched by anything worldly, …

Continue reading Delhi to Haridwar – Last Part – Muse India the literary ejournal, 24 Jul. 2021

Delhi to Haridwar – Part – 3 – Muse India the literary ejournal, 23 Jul. 2021

* * * YOUR SPACE Narrative     Sydney went to the USA for her studies. There she met Steve, fell in love, and married him. After her graduation from the University, she was searching for a job while pursuing painting as a hobby when she met him. His photo studio near the University was not …

Continue reading Delhi to Haridwar – Part – 3 – Muse India the literary ejournal, 23 Jul. 2021

Delhi to Haridwar – Part – 2 – Muse India the literary ejournal, 22 Jul. 2021

* * * YOUR SPACE Narrative                                   “She never told me about the discontent in her mind”, he said with a sigh. His unending search about some unknown thing in his world caused a visible hostility in her. He could …

Continue reading Delhi to Haridwar – Part – 2 – Muse India the literary ejournal, 22 Jul. 2021

Delhi to Haridwar – Part – 1 – Muse India the literary ejournal, 21 Jul. 2021

* * * YOUR SPACE Narrative   The late December chill in Delhi brought out all my winter clothes from the cabinet. I was excited about the next day’s getaway to Haridwar and Rishikesh. Finally, there was something to fill my idle time in the school vacation. It was four months ago that my mind started …

Continue reading Delhi to Haridwar – Part – 1 – Muse India the literary ejournal, 21 Jul. 2021

Karuna Teacher’s Solution – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, Mar. 2021

* * * Original : Nadella Anuradha Translation: Banda Srinivasarao “Amma, you seem to be still annoyed with me. Once you listen to my story, you will rush to my hamlet to meet me and my children.” When I came here on transfer, I was surprised to see the children of this Government school. They all …

Continue reading Karuna Teacher’s Solution – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, Mar. 2021

Nandu – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, April. 2021

* * * Original : Nadella Anuradha Translation : Banda Srinivasarao The other day, I couldn’t hold my irritation when Nandu skipped his homework. Reasons for my irritation were two-fold. First – a good student like Nandu, for whatever reason, started taking his studies lightly. Second – a disturbing possibility of my own inability to …

Continue reading Nandu – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, April. 2021

Repayment – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, Feb. 2021

* * * Original : Nadella Anuradha Translation: Banda Srinivasarao Around thirty students used to attend the classes during the first few weeks of my voluntary teaching in the hamlet. On one such session, I was trying to explain subtractions and the method of borrowing. “Ma’am, what is meant by borrowing?” six-year old Vinnie queried. …

Continue reading Repayment – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, Feb. 2021

Beautician – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, May. 2021

* * * Telugu Original : Nadella Anuradha                                                                                                                                                                                Translation        : Banda Srinivasarao The other day, I scolded Ashok, when his mischiefs were unabated. Malati, who sits next to him, complained that he often plays pranks on her and even hides her text books. I used to condone his pranks since I know that he …

Continue reading Beautician – Gudem cheppina kathalu – Translation – Neccheli Web Magazine, May. 2021