మరో సమీర – కథ, ప్రేరణ – ఆడియో (3rd Nov. 2019 – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి)

* * *    

జీవితంలో గెలుపు ఓటములు, సంతోష విషాదాలు, ఆశలు ఆశాభంగాలు అన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నింటికీ కూడా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు, మనుషులు ఇలా ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. అయినా ఎందుకో గెలుపునీ, సంతోషాన్ని పంచుకునేందుకు ఇష్టపడతాం. వాటికి వ్యతిరేకంగా ఎదురైన అనుభవాల్ని ఎవరితోనూ చెప్పాలనుకోము. కానీ, ఆలోచిస్తే వీటిని కూడా పంచుకోవటం వల్ల అదే పరిస్థితి ఎదురైనా వారికీ కాస్త ధైర్యం, ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. అలాంటి పరిస్థితులు తప్పించుకునేందుకు వీలవుతుంది ఏమో కూడా.

ఈ కథ ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చినప్పుడు చాలామంది అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. వాస్తవ జీవితంలో సాధ్యమేనా అని కూడా ప్రశ్నించారు. మీరు ఆలోచించండి.

ఈ కథను చదవాలనుకుంటే ఈ క్రింది లింక్ లో చదవచ్చు.

* * *       

   

One thought on “మరో సమీర – కథ, ప్రేరణ – ఆడియో (3rd Nov. 2019 – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి)

  1. Pingback: మరో సమీర – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 3rd Nov, 2019 – ద్వైతాద్వైతం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.