ఒక అబ్బాయి – ఒక అమ్మాయి, అనువాదంః రచన సోమయాజుల

ద్వైతాద్వైతం

* * *

  1. కలత నిద్రలో ఒత్తిగిలితే,

పెరట్లో అమ్మ నాటిన గులాబీ

కంటిముందుకొచ్చింది చిత్రంగా!

ఆ వెనుకే లైబ్రరీ మెట్లమీద నీ చిరునవ్వూ!

  1. ఈ చందమామ, ఈ నక్షత్రాలు, ఈ పువ్వులు,

ఈ వాన చినుకులు, ఈ ఏడు రంగుల హరివిల్లూ

నీ వెనుకే కదూ పుట్టుకొచ్చాయి!

  1. నీ అమాయకపు ముఖం చూసి

గాలికి కదిలే చిరు మేఘమనుకున్నా,

ఉప్పెనై నన్ను కమ్ముకుని

ఊపిరాడనివ్వని తుఫానువవుతావనుకోలేదు!

  1. వేళకాని వేళ విసిగించే నల్లమబ్బు

నీ పరిచయంతో

చల్లని వానజల్లై పలకరిస్తోంది!

  1. మానవాళికి హంగులిచ్చే నేను

ప్రపంచానికి రంగులద్దే నువ్వు

ఇద్దరం ఏనాడో సహప్రయాణీకులమయ్యాం!

  1. విశ్వ రహస్యాల్ని వెదికే నేను,

మస్తిష్కపు సమాధానాల్ని పట్టుకొచ్చే నువ్వు

ఏ సరిహద్దు మీద కలుస్తాం?!

  1. రహదారి పొడవునా

తలలూపి పలకరించే గడ్డిపువ్వుల్ని

అంత సున్నితంగా పలకరిస్తావెందుకు?

అవి నాముందే నీ చేతిని తాకుతుంటే

ఎందుకో ఎప్పుడూ ఎరగని కంటి చెమ్మ తగులుతోంది!

  1. ఇన్నేళ్లూ నువ్వు నడిచిన దారులు,

నీ చుట్టూ పరుగులెత్తిన లేత గాలులు,

నిన్ను దర్శించిన సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలు,

నాకంటే ఏం పుణ్యం చేసుకున్నాయంటావ్? నిజం చెప్పు!

అనువాదంః రచన సోమయాజుల

In a state of dreamy wakefulness,
I see the roses on the window sill that mom has left
and think of you on the steps.
I welcome this unexpected rain so I…

View original post 118 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.