పల్లె ముంగిట్లో వాలిన కల

* * *

కలలు కనటం నేరం కాదు,

కమ్మని దృశ్యాల్ని అమ్మ చీర చెరుగులో కలవరించటం అసలే నేరం కాదు.

నిజమే, ఆ కలల్ని సజీవంగా చూసుకుందుకు అహర్నిశం కష్టపడ్డావ్.

నిద్రా హారాల్ని మాని యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ సాధించావ్.

పరంపరగా మెట్టు పైమెట్టు ఎగబ్రాకుతూనే ఉన్నావ్,

విజయాలూ, వెన్నంటి ఉండే ఆరాటాలూ, అసహనాలూ,

నీ భార్యాబిడ్డల్ని ఓ కుదుపు కుదుపుతూనే ఉన్నాయి.

అంబరమంత ఆశయం!!

రెండు చేతులూ చాచి,

భౌగోళిక సరిహద్దులు చిటికెన వేలితో తోసి,

కనపడే మబ్బుల్ని ఆవలెక్కడో విసిరేసేవ్.

ఎక్కడికో పరుగులు..గమ్యం లేదనిపించేలా,

నీ నీడల్లా వాళ్లు!…..

దూరం తరగదేమని విస్తుబోయి చూస్తున్నారు.

ఎన్నాళ్లు? ఎన్నేళ్లు? ఇంకా ఎందాకా?

నిన్నొక్క క్షణం అయినా నిలబెట్టలేని ప్రశ్నలయ్యాయి.

గెలిచే తీరాలన్న నీ పంతం నిన్ను మరింత వ్యాపార వేత్తలా మారుస్తోంది.

అంతూ దరీ లేని పోటీ అభద్రతా ప్రపంచంలోకి లాక్కెళుతోంది.

డబ్బు లెక్కల్ని చెప్పే కాలిక్యులేటర్ నిద్రలేని రాత్రుల్ని లెక్కిస్తోంది.

నిన్ను నీవు నిరూపించుకోవాలి!!

ఇంత దూరాన ఉన్నా నా మనో నేత్రం ముందు కదులుతూనే ఉన్నావ్.

చెబితే ఈ క్షణాన నమ్మవు కానీ…..

మనసులో ఒక నమ్మకం స్పష్టంగా !

ఆ రోజు వస్తుంది,

ఇన్నేళ్లుగా గుప్పెట బంధించిన గుండెలతో,

నిన్ననుసరిస్తున్న నీడల్ని వెంటేసుకుని మరీ

తల్లి ఒడిలో పసివాడి వయ్యే క్షణం…

ఆ అపురూప దృశ్యం…

భూగోళమంతా చుట్టివచ్చి భుజాల బరువులకెత్తుకొచ్చిన నీ విజయాల్ని

నీ పల్లె ముంగిట్లో దించి,

అమ్మ కొంగుతో అలసటని అద్దుకుంటున్న నీముఖం…

అందులో నువ్వు వెతికి, వెతికి వేసారి ఆ క్షణానే చేజిక్కించుకున్న

ఆ తృప్తి నిండిన క్షణం!!!!

* * *

 

2 thoughts on “పల్లె ముంగిట్లో వాలిన కల

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.