వ్యాసాలు

* * *

బెనారస్ లో ఒక సాయంకాలం – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Jul. 2021
ప్రకృతి ఒడిలో ఒక యాత్రా గీతిక – సంచిక వెబ్ వార పత్రిక, 9th Jan. 2022
పిల్లలకి పుస్తకప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తే…        
ఒక ఉత్సవం – కొన్ని కొసమెరుపులు – చినుకు మాసపత్రిక, Mar, 2018
బాధ్యతాయుత క్యాబ్ డ్రైవర్లు
మొన్నేపదహారు వెళ్లి….- పల్లకి అక్టోబరు 1984
ఇదేం సంప్రదాయం – ఆంధ్రజ్యోతి Mar, 1989
అంత టెన్షన్ దేనికి? – పల్లకి Jan, 1986
సుశాంత్ సింగ్ – కలలు – యువత! – ప్రతిలిపి, May. 2021
సాయంకాలపు నడక – ప్రతిలిపి, May. 2021
జీవితాలు సరళాలు! – ప్రతిలిపి, May. 2021
ప్రైవేటీకరణ – ప్రతిలిపి, May.2021
నా డైరీ- నా నేస్తం! – ప్రతిలిపి, May.2021
శిరీష, శిరీష కోమలం సంకలనం – వ్యాసం, Dec.2021
భారతదేశం పక్షాన – పుస్తకావిష్కరణ, 2nd March, 2022
అందాల కాశ్మీరం
హరివిల్లుల మెరుపుల్లో అనంతపురం – వ్యాసం – సంచిక వెబ్ మ్యాగజైన్, 1Apr. 2022
తొమ్మిది దశాబ్దాల సామాజిక చైతన్యం నంబూరి పరిపూర్ణ! – వ్యాసం, Jun.2022
గూడెం – ఒక దశాబ్దకాల పరిచయం! – వ్యాసం – సంచిక వెబ్ మ్యాగజైన్, 18 Dec.2022

* * *